Program pro Základní a Střední školy

Od roku 2015 pořádáme semináře pro studenty ZŠ a SŠ. Získali jsme již přes 300 vyplněných dotazníků, ze kterých vyplývá, že studenti vnímají sexuální výchovu ve škole i v rodině jako nedostatečnou. Nedostatek kvalitních informací o sexualitě v období dospívání a v době prvních sexuálních zkušeností vede k obavám, nesebevědomí a následným traumatizujícím zkušenostem. Můžeme jako profesionálové poskytnout studentům informace, které je skutečně zajímají s ohledem na jejich věk.

Vhodným způsobem doplňujeme a rozšiřujeme výuku ve škole o praktické informace. Vyučující, kteří jsou s dětmi ve škole denně ve styku pozitivně vnímají, že toto náročné téma může dospívajícím předat někdo z externí organizace.

Spolu se společností H.A.M. Hnutí za aktivní mateřství jsem vytvořila projekt s názvem „Zdravé dospívání“.

 

Zdravé dospívání

Tento ucelený vzdělávací projekt zahrnuje 4 interaktivní semináře vhodné pro různé věkové skupiny:

Doba trvání jednoho semináře: 2-4 vyučovací hodiny. Uvedená věková rozmezí jsou orientační.

 

1. Od dívky k ženě / Od chlapce k muži

pochopení mužské a ženské polarity pro zdravé vztahy, menstruace (9 – 15 let)

Náplň kurzu:

 • Proč menstruujeme, fyziologie cyklu, co je zdravý cyklus.
 • Hormonální a emoční změny v ženském cyklu.
 • Menstruační hygienické pomůcky, možnosti záznamů menstruačních cyklů.
 • Mužská a ženská polarita, co nás spojuje, v čem jsme jiní a jak to využít pro zdravé vztahy.

 

2. Zdravé dospívání

intimita v dospívání (od 13 let)

Náplň kurzu:

 • Prožívání intimity u mužů a žen – shody a rozdílnosti.
 • Intimní život v detailu – vše o milování, mazlení, líbání, dotýkání, masturbaci a orgasmu.
 • Láska a sex ‑ navazování vztahů, chození.
 • První pohlavní styk – kdy, jak a s kým?
 • Co když jsem na holky? Kluky? ‑ odlišná sexuální orientace.
 • Necítím se ve svém těle dobře ‑ problematika genderové a pohlavní identity.
 • Rizika sledování pornografie.

 

3. Plodnost jako dar

antikoncepce ‑ prevence rizik nechtěného početí a podpora zdravého přístupu k partnerství (od 14 let)

Náplň kurzu:

 • Lidská plodnost, zdravý cyklus a jeho projevy, společná plodnost.
 • Antikoncepce – hormonální, nehormonální, k plodnosti přátelská.
 • Spolehlivost antikoncepčních metod.
 • Prevence nechtěného početí, řešení nechtěného početí, možnosti podpory v krizových situacích.

 

4. Jak se rodí rodiče

těhotenství, porod a rodičovství (od 13 let)

Náplň kurzu:

 • Zdravé těhotenství z pohledu ženy i muže, zdravá životospráva, sexualita v tomto období, příprava na porod.
 • Fyziologie porodního procesu, definice normálního porodu.
 • Význam kojení.
 • Porodní plán.
 • Příprava na rodičovství, stručný přehled výchovných směrů.

Semináře připravujeme dle požadavků a možností jednotlivých škol.

Jejich obsah:

 • Ilustrativní, interaktivní a názorné ukázky napomáhající lepšímu pochopení a prožití situace.
 • Hry sloužící k zjištění hloubky znalostí a k aktivnímu zapojení všech studentů/tek.
 • Práce s výukovými pomůckami (model dělohy, těhotenská břicha, menstruační hygienické potřeby ad.).
 • Krátká filmová projekce – výuková videa.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy studentů, dotazníky spokojenosti.
 • Ukázka literatury, brožurky, letáčky.

Semináře jsou vedeny zábavnou a prožitkovou formou tak, aby studenty/tky oslovily a zaujaly. Naším cílem je lepší informovanost, prožitek, vytvoření vlastního názoru, možnost volby, upevnění vlastních kompetencí, podpora zodpovědného přístupu. Semináře jsou vedeny v pozitivním a přátelském duchu s důrazem na prožitek, respekt, sebepoznání a vnímání vlastní intuice tak, aby období dospívání bylo vnímáno jako pozitivní součást života.

Zpětná vazba učitelky na seminář „Od dívky k ženě“:

„Na konci listopadu 2016 navštívila naší školu lektorka Markéta Zika Koppová. Děvčata z pátých ročníků ji nedočkavě očekávala. Během hodiny si paní Markéta dokázala získat důvěru děvčat natolik, že velmi otevřeně a bez ostychu promlouvala o intimních věcech v životě ženy. Bylo to v životě děvčat první setkání na toto téma. Avšak vystupování, celkový postoj k věci, příjemné jednání a sympatický vzhled paní lektorky, toto všechno zbouralo bariéry a počáteční ostych. V intimní atmosféře, kterou dovede paní Markéta navodit, uběhla hodina jako nic. Velmi uvítaly nabídku dalšího setkání. Velmi děkujeme za návštěvu a besedu. Moc se nám líbila.“
–ZŠ Písečná. Třídní učitelka Mgr. Rýznerová Bohumila, 2015

Zpětné vazby od studentů 16 let:

 • Dozvěděla jsem se důležité věci, o kterých jsem netušila.
 • Ještě jsem se nesetkala s nikým, kdo by to uměl tak skvěle vysvětlit.
 • Doteď jsem ve vztahu řešila a uspokojovala jen potřeby partnera a intimnosti si neužívala myslím, že odedneška to bude jinak.
 • Uvědomil jsem si, že musím snížit koukání na porno.
 • Moje partnerka je ještě panna a já teď vím, jak jí udělat hezký první sex.

 

LEKTOŘI:

Markéta Zika Koppová DiS – www.inspirituala.cz
Petra Sovová – www.iham.cz
Bc. Kateřina Juřenčáková – www.zenaluna.cz
Mgr. Josef Zika – psychoter.webnode.cz
Mgr. Petra Sofie Haken

MISP (Massge in Schools Programme)

Masáže dětí dětem  ve školách

Program MISP je mezinárodně respektovaný program aplikovaný ve 38  zemích světa.  Využívá dotekových aktivit pro podporu učení a zdravého rozvoje sociálních a emocionálních dovedností v rámci bezpečného školního prostředí.
Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Tento program dává dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou.
Program MISP je určen pro děti od   4. do  12. let. Pro tuto  věkovou kategorii je dotyk  a pohyb velmi vhodnou metodou jak se efektivně učit prostřednictvím svého těla.
Jak to probíhá v praxi?
– Je to zábavná doteková aktivita, kterou provádí děti dětem pod vedením dospělé osoby.
– Dospělý se dětí nedotýká, výjimkou jsou rodiče.
– Dotyk probíhá přes oblečení na zádech, krku, ramenou, rukou a hlavě.
– Sestava obsahuje patnáct masážních tahů, které se děti učí ve dvojicích podle obrázků.
– Celá sestava, kterou se děti naučí trvá 8 – 10 minut .
– Děti se masírují v sedě na židli nebo na zemi.
Každé dítě si vybere, zda chce dotyk přijmout, či ne. Před zahájením dotekové sestavy se dítě nejprve zeptá na svolení dítěte, které bude dotyk dostávat. Respekt je klíčovým aspektem v tomto programu.
Benefity pro děti:
– možnost naučit se říkat „ano“ či „ne“ pokud má dojít k dotyku
– pocit, že je individuálně vnímáno a uznáváno
– relaxace a snížení stresu
– lepší koncentrace
– podpora a rozvoj
– objevování rozdílností a jejich  respektování mezi lidmi
– silnější sebevědomí a větší sebeúcta
Benefity pro učitele:
– harmonické, kreativní, zábavné a bezpečné prostředí pro třídu
– pomoc při rozvoji koncentrace a paměti
– inovativní způsob výuky
– aktivity bez tlaku a účelové orientace
– lepší koncentrace dětí
– klidnější klima  ve třídě
– zlepšení komunikace učitel-dítě-rodič
Benefity pro školu:
– praktický nástroj proti šikaně
– pocit jednoty v celé škole
– stejnou činnost provádí děti v různých třídách což je spojuje
– méně násilí ve třídách a na hřišti
– děti se do školy těší
Co říkají děti o MISP
Díky masážím mám ve třídě více kamarádů.
Masáž je moc příjemná, zkusím to i s maminkou.
Od té doby co se ve škole masírujeme, se do školy těším.
Co říkají učitelé o MISP
Děti jsou po masážích zklidněné a lépe se s nimi ve výuce pracuje.
Děti si sami o masáže říkají.
Cena aplikace programu MISP:
3 aplikace = 375 Kč/1 dítě
1 aplikace = 1 výuková hodina
INSTRUKTORKA: Markéta Zika Koppopvá
Asociace MISA ČR: www.misa-cz.com