Program pro Základní a Střední školy

Od roku 2015 pořádáme semináře pro studenty ZŠ a SŠ. Získali jsme již přes 300 vyplněných dotazníků, ze kterých vyplývá, že studenti vnímají sexuální výchovu ve škole i v rodině jako nedostatečnou. Nedostatek kvalitních informací o sexualitě v období dospívání a v době prvních sexuálních zkušeností vede k obavám, nesebevědomí a následným traumatizujícím zkušenostem. Můžeme jako profesionálové poskytnout studentům informace, které je skutečně zajímají s ohledem na jejich věk.

Vhodným způsobem doplňujeme a rozšiřujeme výuku ve škole o praktické informace. Vyučující, kteří jsou s dětmi ve škole denně ve styku pozitivně vnímají, že toto náročné téma může dospívajícím předat někdo z externí organizace.

Spolu se společností H.A.M. Hnutí za aktivní mateřství jsem vytvořila projekt s názvem „Zdravé dospívání“.

 

Zdravé dospívání

Tento ucelený vzdělávací projekt zahrnuje 4 interaktivní semináře vhodné pro různé věkové skupiny:

Doba trvání jednoho semináře: 2-4 vyučovací hodiny. Uvedená věková rozmezí jsou orientační.

 

1. Od dívky k ženě / Od chlapce k muži

pochopení mužské a ženské polarity pro zdravé vztahy, menstruace (9 – 15 let)

Náplň kurzu:

 • Proč menstruujeme, fyziologie cyklu, co je zdravý cyklus.
 • Hormonální a emoční změny v ženském cyklu.
 • Menstruační hygienické pomůcky, možnosti záznamů menstruačních cyklů.
 • Mužská a ženská polarita, co nás spojuje, v čem jsme jiní a jak to využít pro zdravé vztahy.

 

2. Zdravé dospívání

intimita v dospívání (od 13 let)

Náplň kurzu:

 • Prožívání intimity u mužů a žen – shody a rozdílnosti.
 • Intimní život v detailu – vše o milování, mazlení, líbání, dotýkání, masturbaci a orgasmu.
 • Láska a sex ‑ navazování vztahů, chození.
 • První pohlavní styk – kdy, jak a s kým?
 • Co když jsem na holky? Kluky? ‑ odlišná sexuální orientace.
 • Necítím se ve svém těle dobře ‑ problematika genderové a pohlavní identity.
 • Rizika sledování pornografie.

 

3. Plodnost jako dar

antikoncepce ‑ prevence rizik nechtěného početí a podpora zdravého přístupu k partnerství (od 14 let)

Náplň kurzu:

 • Lidská plodnost, zdravý cyklus a jeho projevy, společná plodnost.
 • Antikoncepce – hormonální, nehormonální, k plodnosti přátelská.
 • Spolehlivost antikoncepčních metod.
 • Prevence nechtěného početí, řešení nechtěného početí, možnosti podpory v krizových situacích.

 

4. Jak se rodí rodiče

těhotenství, porod a rodičovství (od 13 let)

Náplň kurzu:

 • Zdravé těhotenství z pohledu ženy i muže, zdravá životospráva, sexualita v tomto období, příprava na porod.
 • Fyziologie porodního procesu, definice normálního porodu.
 • Význam kojení.
 • Porodní plán.
 • Příprava na rodičovství, stručný přehled výchovných směrů.

Semináře připravujeme dle požadavků a možností jednotlivých škol.

Jejich obsah:

 • Ilustrativní, interaktivní a názorné ukázky napomáhající lepšímu pochopení a prožití situace.
 • Hry sloužící k zjištění hloubky znalostí a k aktivnímu zapojení všech studentů/tek.
 • Práce s výukovými pomůckami (model dělohy, těhotenská břicha, menstruační hygienické potřeby ad.).
 • Krátká filmová projekce – výuková videa.
 • Diskuze a odpovědi na dotazy studentů, dotazníky spokojenosti.
 • Ukázka literatury, brožurky, letáčky.

Semináře jsou vedeny zábavnou a prožitkovou formou tak, aby studenty/tky oslovily a zaujaly. Naším cílem je lepší informovanost, prožitek, vytvoření vlastního názoru, možnost volby, upevnění vlastních kompetencí, podpora zodpovědného přístupu. Semináře jsou vedeny v pozitivním a přátelském duchu s důrazem na prožitek, respekt, sebepoznání a vnímání vlastní intuice tak, aby období dospívání bylo vnímáno jako pozitivní součást života.

Zpětná vazba učitelky na seminář „Od dívky k ženě“:

„Na konci listopadu 2016 navštívila naší školu lektorka Markéta Zika Koppová. Děvčata z pátých ročníků ji nedočkavě očekávala. Během hodiny si paní Markéta dokázala získat důvěru děvčat natolik, že velmi otevřeně a bez ostychu promlouvala o intimních věcech v životě ženy. Bylo to v životě děvčat první setkání na toto téma. Avšak vystupování, celkový postoj k věci, příjemné jednání a sympatický vzhled paní lektorky, toto všechno zbouralo bariéry a počáteční ostych. V intimní atmosféře, kterou dovede paní Markéta navodit, uběhla hodina jako nic. Velmi uvítaly nabídku dalšího setkání. Velmi děkujeme za návštěvu a besedu. Moc se nám líbila.“
–ZŠ Písečná. Třídní učitelka Mgr. Rýznerová Bohumila, 2015

Zpětné vazby od studentů 16 let:

 • Dozvěděla jsem se důležité věci, o kterých jsem netušila.
 • Ještě jsem se nesetkala s nikým, kdo by to uměl tak skvěle vysvětlit.
 • Doteď jsem ve vztahu řešila a uspokojovala jen potřeby partnera a intimnosti si neužívala myslím, že odedneška to bude jinak.
 • Uvědomil jsem si, že musím snížit koukání na porno.
 • Moje partnerka je ještě panna a já teď vím, jak jí udělat hezký první sex.

 

LEKTOŘI:

Markéta Zika Koppová DiS – www.inspirituala.cz
Petra Sovová – www.iham.cz
Bc. Kateřina Juřenčáková – www.zenaluna.cz
Mgr. Josef Zika – psychoter.webnode.cz
Mgr. Petra Sofie Haken