Probuzení ženského lůna I.

07 Led Probuzení ženského lůna I.

Seminář pro ženy 

11. – 14.4. 2019

Na Paběnickém mlýně u  Čáslavi

 

Tímto seminářem bychom chtěly povzbudit všechny ženy, aby prozkoumaly poklady svého posvátného lůna a rozvinuly schopnost uzdravující lásky, jíž můžeme přispět ke vzniku přirozenějších, radostnějších vztahů. K podpoře a uzdravování nás samých a celého světa.

Sexuální síla a magie ženské energie byla v ženách po tisíciletí potlačována. Mnoho žen v žilo ve strachu projevit se ve své autenticitě, smyslnosti a kráse. Pojďme společně prožít extázi ze svobody a propojení se svým tělem. Objevme drahokamy ukryté v našich svatyních, a pojďme tak poléčit sami sebe…naše sestry…matky…babičky…celé generace našich předků. Vstupme znovuzrozené a celistvé do vědomého tvoření života.

 

Extatický tanec

Společně uvolníme svou divokou energii v pohybu, který vede k extatické radosti.

 

Rituály

Rituál je momentem kdy se můžeme zastavit a vědomě vytvořit posvátný prostor s jasným záměrem. Šamanské a tantrické rituály nám dodají jasnost, jistotu, vytvoří prostor pro uvolnění potlačených emocí a dodají sebeúctu. Když uctíváme vlastní cestu, ctíme sebe i veškerý život.

Techniky

No-mind techniky nás přivedou zpět do kontaktu s přirozenými pocity, s nimiž jsme již ztratily kontakt, tak abychom mohly uvolnit své emoce, navýšit svou orgasmickou kapacitu a rozvíjet citlivost svého ženského těla. Pomocí dechu, hlasu, pohybu a dotyku se propojíme se svou vnitřní silou a moudrostí.

Masáže

Léčivou láskyplnou masáží budeme uvolňovat tělo i mysl a budeme se tak vzájemně hýčkat a opečovávat.

 

Meditace

Meditace nás budou zbavovat tlaku z toku myšlenek v naší mysli a pomůže nám koncentrovat se na okamžik teď a tady. Díky orgasmické meditaci věnujeme veškerou naší pozornost našim možnostem zažívat orgasmické extatické stavy, které nás vyživují a omlazují.

 Sdílení

Ve společných sdíleních našich prožitků můžeme vnímat, jak hluboce jsme všechny propojeny a vzájemně se léčíme upřímným sdílením, když naše pocity vycházejí ze srdce a naše mysl je klidná.

Vědomý přístup k našemu tělu nás vede k odpovědnosti za vlastní sexualitu, kterou můžeme začít  používat jako léčivou medicínu pro vlastní léčení a otevírat tak intimitu, láskyplný vztah k sobě samé i všem blízkým.  Díky sebepotěšení a sebemilování můžeme přijmout sami sebe jako dokonalou lidskou bytost, které byly dány mnohé dary a tyto dary pak sdílíme se světem.

Když se naučíme vědomě používat svou sexuální energii, svou životní sílu, vnášíme citlivost, nadšení a orgasmickou vášeň do všeho co děláme.

Během čtyř dnů, můžeme tvořit v bezpečném ženském společenství hluboké laskavé vztahy k sobě samým. Ke svému tělu, vlastní intimitě, svým hranicím a limitům, ke svým schopnostem a dovednostem, k vlastní tvořivé spontaneitě.

Staneme se spolutvůrkyněmi transformace a léčení ženského vědomí, jenž přináší do našich životů LÁSKU, MÍR A SOUCIT

Program semináře

Začínáme ve čtvrtek 11.4. v 18.00 registrací a končíme v neděli 14.4. obědem

17.30 – registrace, ubytování

18.30 – večeře

20.00 – večerní program, ve kterém se dozvíte podrobné informace o průběhu semináře. Ve společném sdílení se vzájemně představíme a přivítáme.

Lektorky: MARTINA VÝBORNÁ a MARKÉTA ZIKA KOPPOVÁ

Obě jsme na své cestě životem pochopily, že být ženou je nádherný dar a že jsme nositelkami míru na této zemi. Naším společným tématem je nalézání posvátné ženské spirituality, která vychází z hloubky poznání naší vlastní sexuální síly.

Největší zkušenosti jsme získaly na cestě životem v doprovodu skvělých učitelů tantrické jógy Mohendžodáro Moniky Sičové a Igora Samotného. Ve výcviku tantrické mistryně Ma Anand Sarity a úžasného učitele Andrewa Barnese a Guye Baringtona. Na seminářích tantry u Johna Hawkena, Alana Lowena, Denisy Říha Palečkové a Richarda Vojíka a Josepha Kramera a mnoha dalšími.

Cítíme velkou vděčnost za setkání s těmito učiteli a možnost podělit se o lásku a poznání ve svém srdci s ostatními ženami. Nalézt Bohyni v sobě a být tím nejlepším, čím může žena pro tento svět být.

 

Reference od žen, které s námi tuto cestu už prošly:

Děkuji za nádherný seminář. Jsem moc vděčná za nádhernou ženskou sounáležitost, která naplnila moje srdce. Jsem vděčná, že si dokážu, být svým vlastním zdrojem lásky a naplnění. Umět sebe hýčkat, pečovat o sebe a dovolovat si. Díky tomuto semináři také miluji svoje prsíčka, svoje nožky, tělo a cítím se ve svém těle nádherná a božská. Chodím už bez podprsenky a jsem na sebe tak hrdá a vědoma sama sebe. Seminář mi také pomohl odkrýt proč mě tak bolí nožky. Při masáži jsem mohla ze srdce vypustit bolest z nepřijetí a začít své nožky milovat. Teď se o ně každý den s láskou starám a už zase chodím běhat, což jsem dřív nemohla. Jupíííí  Děkuji Markéta A. Haštabová

 

Setkání bylo úžasné, magické i láskyplně-pěčující. Krásné prostředí v lůně Matky přírody a citlivé průvodkyně, to všechno bych přála každé ženě, aby aspoň jednou zažila. Ten pocit bezpečí, sounáležitosti a možnosti svobodně prožít a ventilovat cokoliv je potřeba, to se jen tak běžně nezažije. Takže ještě jednou děkuji za vás všechny a Martince i Markétce přeji, aby i nadále byly léčitelkami pro duše všech žen, které se rozhodnou, že najdou sebe sama a neví, kde začít. Budu se těšit na další setkání, kde opět posunu své hranice a dostanu se blíž ke své podstatě.

Děkuji: Jana Pavlačíková

 

Prožijte transformující seminář na překrásném místě Paběnického  mlýna www.pabenickymlyn.cz

……………………………………………………………………………………….

CENA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

vegetariánská  strava plná penze  350,-/den

ubytování 350,-/den

cena celkem  za  tři  dny  je 2100,-

CENA SEMINÁŘE:

3 dny – 2 900,- Kč

……………………………………………………………………………………………….

REGISTRACE:

Jméno:
Příjmení:
Email:V případě zrušení objednávky méně než 20 dní před zahájením semináře, záloha propadá. Účastnice nepřijde o zálohu v případě, že za sebe najde náhradnici. Objednáním účasti na semináři „Probuzení ženského lůna I.“ se účastnice zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to i v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů seminář nedokončit. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře nárok na vrácení zaplaceného kurzovného nebo jeho části nevzniká. Výjimku může udělit lektor kurzu v případě, že účastnice přeruší výcvik z vážných zdravotních důvodů, které mu znemožňují účast.