Posvátná sexualita II.

16 Dub Posvátná sexualita II.

Seminář pro ženy 

11.7 – 15.7. 2018

V centru Buchov

 

Tímto seminářem bychom chtěly povzbudit všechny ženy, aby odhalily poklady své posvátné sexuality a rozvinuly schopnost uzdravující lásky, jíž můžeme přispět ke vzniku přirozenějších, radostnějších vztahů. K podpoře a uzdravování nás samých a celého světa.

 

 

K  tomuto druhému setkání nás inspirovala mystická cesta tantry vycházející z taoistické filozofie. Tao sexuality je založeno na přirozené rovnováze jin a jang, harmonii ženského a mužského principu v nás. Nové miléniu vyžaduje hledání nových způsobů jak ozdravit sebe i celý svět a proto je nutné, abychom si uvědomily, jako ženy, svou zodpovědnost za prožívání vlastní sexuality a začaly zkoumat její nové dimenze.

Jestliže jste neprozkoumali své tělo, nebudete schopni prozkoumat duši.

                                                                                                                        OSHO

Tentokrát vstoupíme hlouběji do léčivých technik, bioenergetických cvičení a vědomého dotyku Všechny techniky léčení, meditace a rituály jsou koncipovány tak, abychom se dostaly do jádra podstaty nás samých jako sexuálních bytostí. Naše „BYTÍ“ se tak může stát vědomým proudem životodárné sexuální energie, ze které je vše stvořeno. Každá z nás je jedinečným vyjádřením této božské univerzální síly.

CO PROŽIJETE?

 • Orgasmická meditace
 • Práce s magickým energetickým vajíčkem
 • Probouzení G-bodu
 • Rozvíjení svého multiorgasmického potenciálu
 • Smyslné masáže

EXTATICKÝ TANEC

Společně uvolníme svou divokou energii v pohybu, který vede k extatické radosti.

 

RITUÁLY

Rituál je momentem kdy se můžeme zastavit a vědomě vytvořit posvátný prostor s jasným záměrem. Šamanské a tantrické rituály nám dodají jasnost, jistotu, vytvoří prostor pro uvolnění potlačených emocí a dodají sebeúctu. Když uctíváme vlastní cestu, ctíme sebe i veškerý život.

TECHNIKY

No-mind techniky nás přivedou zpět do kontaktu s přirozenými pocity, s nimiž jsme již ztratily kontakt, tak abychom mohly uvolnit své emoce, navýšit svou orgasmickou kapacitu a rozvíjet citlivost svého ženského těla. Pomocí dechu, hlasu, pohybu a dotyku se propojíme se svou vnitřní silou a moudrostí.

MASÁŽE

Léčivou láskyplnou masáží budeme uvolňovat tělo i mysl a budeme se tak vzájemně hýčkat a opečovávat.

 

MEDITACE

Meditace nás budou zbavovat tlaku z toku myšlenek v naší mysli a pomůže nám koncentrovat se na okamžik teď a tady. Díky orgasmické meditaci věnujeme veškerou naší pozornost našim možnostem zažívat orgasmické extatické stavy, které nás vyživují a omlazují.

 SDÍLENÍ

Ve společných sdíleních našich prožitků můžeme vnímat, jak hluboce jsme všechny propojeny a vzájemně se léčíme upřímným sdílením, když naše pocity vycházejí ze srdce a naše mysl je klidná.

 

CO SE NAUČÍTE?

 • Odevzdat se …. a stát se plynutím ….. důvěřovat ženskému principu
 • Stát pevně ve své síle zakořeněné v zemi
 • Tvořit a vnímat sílu posvátného prostoru uvnitř sebe i všude kolem
 • Rozpustit staré nefunkční programy, které blokují pravdivé autentické prožívání lásky
 • Uvolnit svou mysl a vnímat DAR přítomného okamžiku
 • Prožívat svobodu a extázi ve vlastním těle
 • Jednoduchými způsoby navyšovat vibrace svého energetického těla
 • Probudit necitlivá místa svého těla
 • Otevřít své srdce pro prožívání orgasmu duše i těla v božském principu jednoty
 • Odvahu oslavovat vlastní sexualitu a používat ji jako kreativní tvořivou sílu v každodenním životě

Posvátný přístup k sexu nás vede k odpovědnosti za vlastní sexualitu, kterou můžeme začít  používat jako léčivou medicínu pro vlastní léčení a otevírat tak intimitu, láskyplný vztah k sobě samé i všem blízkým.  Díky sebepotěšení a sebemilování můžeme přijmout sami sebe jako dokonalou lidskou bytost, které byly dány mnohé dary a tyto dary pak sdílíme se světem.

Když se naučíme vědomě používat svou sexuální energii, vnášíme citlivost, nadšení a orgasmickou vášeň do všeho co děláme.

Během pěti dnů, můžeme tvořit v bezpečném ženském společenství hluboké laskavé vztahy k sobě samým. Ke svému tělu, vlastní intimitě, svým hranicím a limitům, ke svým schopnostem a dovednostem, k vlastní tvořivé spontaneitě.

Staneme se spolutvůrkyněmi transformace a léčení ženského vědomí, jenž přináší do našich životů LÁSKU, MÍR A SOUCIT

PROGRAM SEMINÁŘE:

Začínáme ve středu 11.7. v 18.00 registrací a končíme v neděli 15.7. obědem

17.30 – registrace, ubytování

18.30 – večeře

20.00 – večerní program, ve kterém se dozvíte podrobné informace o průběhu semináře. Ve společném sdílení se vzájemně představíme a přivítáme.

Lektorky: MARTINA VÝBORNÁ a MARKÉTA ZIKA KOPPOVÁ

Obě jsme na své cestě životem pochopily, že být ženou je nádherný dar a že jsme nositelkami míru na této zemi. Naším společným tématem je nalézání posvátné ženské spirituality, která vychází z hloubky poznání naší vlastní sexuální síly.

Největší zkušenosti jsme získaly na cestě životem v doprovodu skvělých učitelů tantrické jógy Mohendžodáro Moniky Sičové a Igora Samotného. Ve výcviku tantrické mistryně Ma Anand Sarity a úžasného učitele Andrewa Barnese a Guye Baringtona. Na seminářích tantry u Johna Hawkena, Alana Lowena, Denisy Říha Palečkové a Richarda Vojíka a Josepha Kramera a mnoha dalšími.

Cítíme velkou vděčnost za setkání s těmito učiteli a možnost podělit se o lásku a poznání ve svém srdci s ostatními ženami. Nalézt Bohyni v sobě a být tím nejlepším, čím může žena pro tento svět být.

 

REFERENCE OD ŽEN, KTERÉ S NÁMI TUTO CESTU UŽ PROŠLY:

Děkuji za nádherný seminář Posvátná ženská sexualita. Jsem moc vděčná za nádhernou ženskou sounáležitost, která naplnila moje srdce. Jsem vděčná, že si dokážu, být svým vlastním zdrojem lásky a naplnění. Umět sebe hýčkat, pečovat o sebe a dovolovat si. Díky tomuto semináři také miluji svoje prsíčka, svoje nožky, tělo a cítím se ve svém těle nádherná a božská. Chodím už bez podprsenky a jsem na sebe tak hrdá a vědoma sama sebe. Seminář mi také pomohl odkrýt proč mě tak bolí nožky. Při masáži jsem mohla ze srdce vypustit bolest z nepřijetí a začít své nožky milovat. Teď se o ně každý den s láskou starám a už zase chodím běhat, což jsem dřív nemohla. Jupíííí  Děkuji Markéta A. Haštabová

 

Setkání bylo úžasné, magické i láskyplně-pěčující. Krásné prostředí v lůně Matky přírody a citlivé průvodkyně, to všechno bych přála každé ženě, aby aspoň jednou zažila. Ten pocit bezpečí, sounáležitosti a možnosti svobodně prožít a ventilovat cokoliv je potřeba, to se jen tak běžně nezažije. Takže ještě jednou děkuji za vás všechny a Martince i Markétce přeji, aby i nadále byly léčitelkami pro duše všech žen, které se rozhodnou, že najdou sebe sama a neví, kde začít. Budu se těšit na další setkání, kde opět posunu své hranice a dostanu se blíž ke své podstatě.

Děkuji: Jana Pavlačíková

 

Prožijte transformující seminář na překrásném místě centra Buchov v blízkosti Benešova u Prahy – http://www.buchov.cz/

……………………………………………………………………………………….

CENA ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU

varianta A

strava + ubytování v pokojích – 1 den / 730,- (4 dny / 2920,-)

varianta B

strava + ubytování na matracích v krásném podkroví – 1 den / 630,- (4 dny / 2520,-)

V obchůdku je možné si zakoupit dobrůtky

CENA SEMINÁŘE:         3 900,-

CELKOVÁ CENA A:       6 820,-

CELKOVÁ CENA B:       6 420,-

……………………………………………………………………………………………….

Registrace

Jméno:
Příjmení:
Email:


V případě zrušení objednávky méně než 20 dní před zahájením semináře se účastnice zavazuje uhradit platbu ve výši celé zálohy (2000,-). Účastnice nepřijde o zálohu v případě, že za sebe najde náhradnici. Objednáním účasti na semináři „Posvátná ženská sexualita II.“ se účastnice zavazuje uhradit celou jeho cenu, a to i v případě, že se v jeho průběhu rozhodne z osobních důvodů seminář nedokončit. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře není jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného nebo jeho části. Výjimku může udělit lektor kurzu v případě, že účastnice přeruší výcvik z vážných zdravotních důvodů, které mu dlouhodobě znemožňují účast. To musí být doloženo potvrzením od ošetřujícího lékaře.